רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כח’ – חולה שאינו מסוכן

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כח’ – חולה שאינו מסוכן

.