רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כו’ – מעשה שבת ולפני עיוור

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כו’ – מעשה שבת ולפני עיוור

.