רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כה’ – מלאכת גוי

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כה’ – מלאכת גוי

.