רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כד’ – דיני קטן

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כד’ – דיני קטן

.