רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כג’ – מוקצה

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כג’ – מוקצה

.