רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כא’ – הלכות הוצאה

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כא’ – הלכות הוצאה

.