רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק יח’ – כותב מוחק וצובע

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק יח’ – כותב מוחק וצובע

.