רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק יז’ – חשמל ומכשיריו

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק יז’ – חשמל ומכשיריו

.