רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק טז’ – מבעיר ומכבה

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק טז’ – מבעיר ומכבה

.