רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק טו’ – בונה סותר בבית וכלים

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק טו’ – בונה סותר בבית וכלים

.