רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק יד’ – הטיפול בגוף

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק יד’ – הטיפול בגוף

.