רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק יג’ – מלאכות הבגד

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק יג’ – מלאכות הבגד

.