רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק יב’ – הכנת מאכלים

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק יב’ – הכנת מאכלים

.