רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ט’ – כללי המלאכות

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ט’ – כללי המלאכות

.