רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ח’ – הבדלה ומוצאי שבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ח’ – הבדלה ומוצאי שבת

.