רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ז’ – סעודות השבת ומלווה מלכה

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ז’ – סעודות השבת ומלווה מלכה

.