רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ה’ – תורה ותפילה בשבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ה’ – תורה ותפילה בשבת

.