רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ד’ – הדלקת נרות שבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ד’ – הדלקת נרות שבת

.