רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ג’ – זמני השבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ג’ – זמני השבת

.