רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק ב’ – הכנות לשבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק ב’ – הכנות לשבת

.